موکا کرم – قهوه ساز

280،000 تومان

تفاوت اصلی موکا کرم و موکاپات در پیستون بالای آن بوده که به یک توری متصل است و پس از دم آوردی قهوه بدون نیاز به فرنچ پرس میتوانید کرمای قهوه بیشتری به دست آورید با قبل از دم آوری شیر را حسابی حجم دهید

ناموجود