شکلات آلبنی اولکر

32،000 تومان

شرکت اولکر یکی از بزرگترین شرکت های تولید شکلات در کشور ترکیه است که…