آسیاب قهوه برقی n600

1،300،000 تومان

در این نوع آسیاب های قهوه، ۲ تیغه روی هم قرار دارند که با هدایت دانه های قهوه بین این صفحات و چرخش صفحات روی هم، دانه های قهوه خرد و سپس آسیاب می شوند. برای آسیاب کردن قهوه با این دستگاه، ابتدا میزان درشتی مد نظر قهوه را تنظیم می کنیم، قهوه با روشن کردن دستگاه آسیاب می شود و در مخرن می ریزد. سپس پودر قهوه را با استفاده از اهرم هدایت کننده، درون فیلتر می ریزیم. دقت کنید که همواره به میزان مورد نیاز قهوه آسیاب کنید و از نگهداری قهوه آسیاب شده در مخزن خودداری کنید چرا که عطر و طعم قهوه آسیاب شده زودتر از بین می رود.

ناموجود